آموزش رنگ کردن شماره 3525

@nilamoloodi سلام مامی جون این دوچرخه واسکوتر پسرم بود که زنگ زده بودن منم دست بکار شدم وخوب سمباده کشیدم وتمیزشون کردم وبعدبا اسپری رنگ چند دست رنگشون کردم ،برای زین هم با چسب حرارتی خز صورتی چسبوندم واضافه هاشو بریدم اینجوری هم نو نوار شد هم باب میل دخترم صورتی رنگ شد . #رنگ_کردن_مامی_دستسازه

۱۰ ماه پیش رنگ کردن
image

image

image

image